Byggduk / Fiberduk
Byggduk/Ugressduk
Undertak / Vindsperre
Windproof Daltex FNS 125 Windproof light Daltex FNS 92
Parkettunderlag
Parkettunderlag
Bestillingsinformasjon
Om oss

Windproof Daltex FNS 125 / light FNS 92

Diffusjonsåpen kombinert undertak/vindsperre.

Windproof Daltex FNS 125 / light FNS 92 er en dampåpen
3-lags duk som er godkjent som kombinert undertak/vindsperre. Den har en av markedets laveste vanndampmotstand som er nødvendig for å tørke ut konstruksjonen. Produktet har teknisk godkjenning fra Byggforsk.

Godkjenningsmerke
undertakliten
vindsperreliten

Windproof Daltex FNS 125 / light FNS 92 brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre, og som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplektet, luftet taktekning og utvendig nedløp. Produktet er særlig egnet i tak som isoleres kontinuerlig fra takfot til møne. Windproof Daltex FNS 125 / light FNS 92 kan også anvendes ved ombygging av eldre tak med taktro som skal etterisoleres i takplanet.

For mer informasjon se Leggeanvisning og teknisk godkjenning.

Teknisk godkjenning
Leggeanvisning